Αλεζουάρ μηχανής Magafor Γαλλίας 600 HSS Co8%

DIN Διαστάσεις Διαθεσιμότητα
212 1mm
212 1.10mm
212 1.20mm
212 1.30mm
212 1.40mm
212 1.50mm
212 1.60mm
212 1.70mm
212 1.80mm
212 1.90mm
212 2mm
212 2.10mm
212 2.20mm
212 2.30mm
212 2.40mm
212 2.50mm
212 2.60mm
212 2.70mm
212 2.80mm
212 2.90mm
212 3mm
212 3.10mm
212 3.20mm
212 3.30mm
212 3.40mm
212 3.50mm
212 3.60mm
212 3.70mm
212 3.80mm
212 3.90mm
212 4mm
212 4.10mm
212 4.20mm
212 4.30mm
212 4.40mm
212 4.50mm
212 4.60mm
212 4.70mm
212 4.80mm
212 4.90mm
212 5mm
212 5.10mm
212 5.20mm
212 5.30mm
212 5.40mm
212 5.50mm
212 5.60mm
212 5.70mm
212 5.80mm
212 5.90mm
212 6mm
212 6.5mm
212 7mm
212 7.5mm
212 8.mm
212 8.5mm
212 9mm
212 9.5m
212 10mm
212 10.5mm
212 11mm
212 11.5mm
212 12mm
212 12.5mm
212 13mm
CONE MORS 208 14mm
CONE MORS 208 15mm
CONE MORS 208 16mm
CONE MORS 208 17mm
CONE MORS 208 18mm
CONE MORS 208 19mm
CONE MORS 208 20mm
CONE MORS 208 21mm
CONE MORS 208 22mm
CONE MORS 208 23mm
CONE MORS 208 24mm
CONE MORS 208 25mm
CONE MORS 208 26mm
CONE MORS 208 27mm
CONE MORS 208 28mm
CONE MORS 208 29mm
CONE MORS 208 30mm
εμφάνιση όλων

Αλεζουάρ ρυθμιζόμενα ακριβείας HIKARI SEIKO Ιαπωνίας F.P ΗSS SUPER με 6 λεπίδες

Διαστάσεις Διαθεσιμότητα
6.35-7.15
7.15-7.95
7.95-8.7
8.7-9.5
9.5-10.25
10.25-11
11-12
12-13.5
13.5-15
15-16.75
16.75-18.25
18.25-19.75
19.75-21.5
21.5-23.75
23.75-27
27-30.25
30.25-34.25
34.25-38
38-46
46-56
56-70
εμφάνιση όλων