Κωδικός Εύρος Ακρίβεια Διαθεσιμότητα
4903-150Α 150mm 0.02mm/1000mm
4903-300Α 300mm 0.02mm/1000mm  
εμφάνιση όλων

Κωδικός Μέγεθος Ακρίβεια Διαθεσιμότητα
4911-400 400mm 0.75mm
4911-600 600mm 0.75mm
4911-800 800mm 0.75mm
εμφάνιση όλων