Ασημάτσαλα Αγγλίας σε βέργες ρεκτιφιαρισμένες των 2 μέτρων

Διαστάσεις Διαθεσιμότητα
2mm
2.5mm
3mm
3.5mm
4mm
4.5mm
5mm
5.5mm
6mm
6.5mm
7mm
7.5mm
8mm
8.5mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
14mm
15mm
16mm
18mm
20mm
2mm
24mm
25mm
30mm
εμφάνιση όλων