Κωδικός Έυρος Ακρίβεια Διαθεσιμότητα
2322-18 10-18mm 0.1mm
2322-35Α 18-35mm 0.1mm
2322-60Α 35-60mm 0.1mm
2322-160Α 50-160mm 0.1mm
2322-250Α 160-250mm 0.1mm
2322-450Α 250-450mm 0.1mm
εμφάνιση όλων