Κωδικός Εύρος Διαστάσεις Διαθεσιμότητα
6208-80 80kgf / 225mm  Ø8mm, Ø4mm
εμφάνιση όλων

Κωδικός Εύρος Διαθεσιμότητα
6208-80A 80kg
εμφάνιση όλων