Κωδικός Διάμετρος Άξονα Ακρίβεια Διαθεσιμότητα
6562-3 10mm 5mm
6562-4 10mm  5mm
εμφάνιση όλων

Κωδικός Εύρος  Ανάγνωση Στέλεχος Διαθεσιμότητα
6566-2  10mm 5mm με LED 20mm
6566-3 10mm 5mm με LED & BEEPER 20mm
εμφάνιση όλων