Κωδικός Εύρος Ακρίβεια Διαθεσιμότητα
2172 0-360° 0.005°
εμφάνιση όλων

Κωδικός Εύρος Ακρίβεια Διαθεσιμότητα
2176-200 0-360° 0.1°
2176-300 0-360° 0.1°
εμφάνιση όλων