Πριονοταινία ROENTGEN Γερμανίας BiMetal M42 Κοβάλτιο 8% ύψιστης ποιότητας κατάλληλη για βελτιωμένους και ανοξείδωτους χάλυβες

Κωδικός Διαθεσιμότητα
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 100Χ13Χ0.6 10/14
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 100Χ13Χ0.6 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 100Χ13Χ0.6 8/12
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 100Χ20Χ0.9 10/14
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 100Χ20Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 100Χ20Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 100Χ20Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 100Χ20Χ0.9 8/12
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 100Χ27Χ0.9 10/14
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 100Χ27Χ0.9 2Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 100Χ27 2/3
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 100Χ27Χ0.9 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 100Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 100Χ27Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 100Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 100Χ27 6Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 100Χ27Χ0.9 8/12
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 100Χ34Χ1.1 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 100Χ34Χ1.1 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 100Χ34 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN 10x0.9 4z
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 1150Χ13Χ0.6 10/14
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 1420Χ13Χ0.6 14Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 1440Χ13Χ0.6 18Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 1470Χ13Χ0.6 10/14
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 1470Χ13Χ0.6 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 1470Χ13Χ0.6 8/12
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 1620Χ13 8/12
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 1650Χ13 14Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2060Χ20Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2060Χ20Χ0.9 8/12
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2080Χ20Χ0.9 10/14
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2080Χ20Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2360Χ20Χ09 10/14
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2360Χ20Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2360Χ20Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2360Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2365Χ20Χ0.9 10/14
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2365Χ20Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2365Χ27Χ0.9 10/14
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2450Χ27Χ0.9 10/14
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2450Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2450Χ27Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2450Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2450Χ27Χ0.9 8/12
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2460Χ27Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2460Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2465Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2480Χ27Χ0.9 10/14
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2480Χ27Χ0.9 3/4
ΠΡ/ΤΙΑΝΙΑ RONTGEN Μ42 2480Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2480Χ27Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2480Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2480Χ27Χ0.9 8/12
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2500Χ20Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2500Χ20Χ0.9 8/12
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2500Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2520Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2650Χ20Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2650Χ27Χ0.9 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2650Χ27 3Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2650Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2650Χ27Χ0.9 4Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2650Χ27Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2650Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2750Χ27Χ0.9 8/12
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2760Χ27Χ0.9 3Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2760Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2760Χ27Χ0.9 4Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2760Χ27Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2760Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2765Χ27Χ0.9 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2765Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2825Χ27Χ0.9 10/14
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2825Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2825Χ27Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2825Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2825Χ27Χ0.9 8/12
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2830Χ27Χ0.9 8/12
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2845Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2845Χ27Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2845Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2850Χ27Χ0.9 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2850Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2850Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2860Χ6 10/14
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2880Χ27Χ0.9 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2880Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2880Χ27Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2880Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2910Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2910Χ27Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2910Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2950Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2950Χ27Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 2950Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 30000Χ13 10/14
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 30000Χ13 10Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 30000Χ13 14Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 30000Χ6Χ0.9 10/14
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 30000Χ6 10Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 30000Χ6 6Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3000Χ10 10/14
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3000Χ10 18Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3000Χ13 14Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3000Χ20 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3000Χ27Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3010Χ27Χ0.9 2/3
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3010Χ27Χ0.9 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3010Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3010Χ27Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3010Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3025Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3025Χ27Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3025Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3100Χ27Χ0.9 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3100Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3100Χ27Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3100Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3110Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3120Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3160Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3160Χ27Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3180Χ27Χ0.9 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3180Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3180Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3220Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3280Χ27Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3320Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3320Χ27Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3320Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3360Χ27Χ0.9 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3360Χ27Χ0.9 3Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3360Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3360Χ27Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3360Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3360Χ34Χ1.1 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3360Χ6 14Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN 3380Χ13Χ0.6 CONT.MEDI
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3390Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3390Χ27Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3400Χ27Χ0.9 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3505Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3505Χ27Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3505Χ27Χ0.9 6Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3600Χ27Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3600Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3600Χ27Χ0.9 8/12
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3660Χ27Χ0.9 10/14
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3660Χ27Χ0.9 2/3
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3660Χ27Χ0.9 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3660Χ27Χ0.9 3Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3660Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3660Χ27Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3660Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3660Χ27Χ0.9 6Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3660Χ34Χ1.1 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3660Χ34Χ1.1 3Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3660Χ34Χ1.1 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3660Χ34Χ1.1 5/7
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3660Χ34Χ1.1 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3760Χ27Χ0.9 6Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3800Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3800Χ27Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3800Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3800Χ27Χ0.9 6Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3800Χ34Χ1.1 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3800Χ34Χ1.1 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3810Χ27Χ0.9 3Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3810Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3810Χ27Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3810Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3810Χ27Χ0.9 6Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3820Χ34Χ1.1 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3820Χ34Χ1.1 4Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3830Χ34Χ1.1 2/3
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3830Χ34Χ1.1 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3830Χ34Χ1.1 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3900Χ27Χ0.9 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3900Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3900Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 3900Χ34Χ1.1 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4100Χ34Χ1.1 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4120Χ27Χ0.9 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4120Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4120Χ27Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4120Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4120Χ34Χ1.1 2/3
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4120Χ34Χ1.1 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4120Χ34Χ1.1 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4120Χ34Χ1.1 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4160Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4160Χ27Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 41Χ1.3 2/3
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 41Χ1.3 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4330Χ34Χ1.1 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4335Χ34Χ1.1 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4335Χ34Χ1.1 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4340Χ34Χ1.1 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4400Χ34Χ1.1 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4450Χ34Χ1.1 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4450Χ34Χ1.1 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4520Χ34Χ1.1 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4570Χ34Χ1.1 1.25
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4570Χ34Χ1.1 2/3
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4570Χ34Χ1.1 2Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4570Χ34Χ1.1 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4570Χ34Χ1.1 3Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4570Χ34Χ1.1 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4570Χ34Χ1.1 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4650Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4650Χ27Χ0.9 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4650Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4670Χ34Χ1.1 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4750Χ34Χ1.1 2/3
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4750Χ34Χ1.1 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4750Χ34Χ1.1 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4780Χ34Χ1.1 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4930Χ41Χ1.3 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4930Χ41Χ1.3 3Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4930Χ41Χ1.3 2/3
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4930Χ41Χ1.3 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4970Χ34Χ1.1 2/3
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4970Χ34Χ1.1 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 4970Χ34Χ1.1 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 5090Χ34Χ1.1 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 5090Χ34Χ1.1 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 5120Χ34Χ1.1 2/3
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 5120Χ34Χ1.1 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 5120Χ34Χ1.1 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 5140Χ34Χ1.1 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 5140Χ34Χ1.1 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 5170Χ27Χ0.9 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 5170Χ27Χ0.9 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 5200Χ34Χ1.1 2/3
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 5200Χ34Χ1.1 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 5200Χ34Χ1.1 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 5200Χ34Χ1.1 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 5200Χ34Χ1.3 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 5334Χ41Χ1.3 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 5450Χ41Χ1.3 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 5450Χ41Χ1.3 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 5700Χ41Χ1.3 1.5/2
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 5700Χ41Χ1.3 2/3
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 5700Χ41Χ1.3 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 5700Χ41Χ1.3 3Ζ
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 5780Χ34Χ1.1 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 5780Χ34Χ1.1 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 6000Χ41Χ1.3 2/3
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 6000Χ41Χ1.3 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 6030Χ41Χ1.3 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 6100Χ34Χ1.1 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 6300Χ41Χ1.3 2/3
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 6300Χ41Χ1.3 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 6300Χ41Χ1.3 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 6775Χ41Χ1.3 2/3
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 6775Χ41Χ1.3 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 6775Χ41Χ1.3 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 6800Χ41Χ1.3 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 6800Χ41Χ1.3 5/8
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 7050x54x1.6 2/3
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 7070Χ54Χ1.6 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 7070Χ54 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 7400Χ41Χ1.3 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 7400Χ41Χ1.3 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 7400Χ41Χ1.3 6/10
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 75Χ41Χ1.3 2/3
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 75Χ41Χ1.3 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 7850Χ41Χ1.3 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 7880Χ41Χ1.3 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 7890Χ41Χ1.3 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 7890Χ41Χ1.3 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 8250Χ54Χ1.6 2/3
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 8250Χ54Χ1.6 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 8250Χ54Χ1.3 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 8400Χ54Χ1,6 4/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 8400Χ54Χ1,6 5/6
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 8500Χ54Χ1.3 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 8500Χ54Χ1.6 3/4
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN 8800Χ67Χ1.6 1.5/2
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN 9450Χ54Χ1.6 2/3
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 9500Χ54Χ1.6 2/3
ΠΡ/ΤΑΙΝΙΑ RONTGEN Μ42 9500Χ54Χ1.6 3/4

εμφάνιση όλων