Κωδικός Εύρος Ακρίβεια Διάμετρος Διαθεσιμότητα
2310-30Α 30mm 0.01mm 56mm
εμφάνιση όλων

Κωδικός Εύρος Ακρίβεια Διάμετρος Διαθεσιμότητα
2308-10Α 10mm 0.01mm 58mm
εμφάνιση όλων

Κωδικός Εύρος Διάμετρος Ακρίβεια Διαθεσιμότητα
2380-08 0-0.8mm Ø30mm 13mm
2381-08 0-0.8mm Ø37.5mm 13mm
2380-02 0-0.2mm Ø30mm 6mm
2381-02 0-0.2mm Ø37.5mm 6mm
εμφάνιση όλων

Κωδικός Εύρος Διάμετρος Ακρίβεια Διαθεσιμότητα
2382-08 0.08mm Ø30mm 0.01mm
2383-08 0.08mm Ø37.5mm 0.01mm
εμφάνιση όλων

Κωδικός Εύρος Ακρίβεια Ανάγνωση Ρολογιού Διαθεσιμότητα
2398-08 +/- 0.8mm 0.01mm 0-40
εμφάνιση όλων