Κωδικός Περιλαμβάνει: Διαθεσιμότητα
5024 Ρολόι Γράφτη & Μαγνητική Βάση
εμφάνιση όλων

Κωδικός Περιλαμβάνει: Διαθεσιμότητα
5021 Παχύμετρο & Μικρόμετρο
εμφάνιση όλων

Κωδικός Περιλαμβάνει: Διαθεσιμότητα
5031 Ρολόι Γράφτη & Βάση Στήριξης
εμφάνιση όλων

Κωδικός Περιλαμβάνει: Διαθεσιμότητα
5041 Παχύμετρο & Μικρόμετρο & Γωνία & Ρίγα
εμφάνιση όλων

Κωδικός Περιλαμβάνει: Διαθεσιμότητα
5051-W Παχύμετρο & Μικρόμετρο &Ρολόι Γράφτη & Μαγνητική Βάση & Βάση Μικρομέτρου
εμφάνιση όλων