Σκληρόμετρο Φορητό Μετάλλων ISH-PHA μετατροπή σε Vickers(HV), Brinell (HB), Rockwell (HRC), Shore(HS) , Leeb(HLD).Συμπεριλαμβάνει εκτυπωτή και δοκίμιο σκληρότητας.

Κωδικός Εύρος Ακρίβεια Διαθεσιμότητα
ISH-PHA 20-48 HRC 0.8 %
εμφάνιση όλων

Κωδικός Διαστάσεις Μέτρηση Ελάχιστη Ανάγνωση Ανώτατο Ύψος κομματιού Διαθεσιμότητα
ISH-R150 520x160x700mm HRA-HRB-HRC-HRD-HRF-HRG 0.5 HR 170mm
εμφάνιση όλων

Κωδικός Διαστάσεις Ακρίβεια Ανώτατο Ύψος κομματιού Απόδοση Διαθεσιμότητα
ISH- MRD200 520x160x700mm 0.1 HR 170mm WiFI & Bluetooth
εμφάνιση όλων