Κωδικός Εύρος Φύλλα Μοίρες Διαθεσιμότητα
4820-122 0.4-7.0mm 22 Metric 60°
4820-124 0.25-7.0mm 24 Metric 60°
4820-1241 0.25-6.0mm 24 Metric 60°
4820-230 4-42 TPI 30 Unified 60°
4820-330 4-42TPI 30 Whitworth 55°
4820-328 4-62TPI 28 Whitworth 55°
4820-452 0.25-6.0mm // 4-62 TPI 52 Metric 60° & Whitworth 55°
4820-450 0.4-7.0mm// 4-62 TPI 50 Metric 60° & Whitworth 55°
εμφάνιση όλων

Κωδικός Εύρος Φύλλα Μοίρες Διαθεσιμότητα
4824-12 2-20mm 12 Tr 30°
4824-16 1-12TPI 16 ACME 29°
εμφάνιση όλων