Ψυκτικό Λάδι TAPMATIC Ελβετίας για κάθε κατεργασία με τρυπάνι,κολαούζο,κονδύλι,κεντραδόρο κτλ. Διαθέσιμο σε υγρή μορφή & spray.

Tύπος Συσκευασία Υλικό Διαθεσιμότητα
Ferro   Fluid 500 ML ή 5 L Όλων των ειδών χάλυβες
εμφάνιση όλων

Ψυκτικό Λάδι TAPMATIC Ελβετίας για κάθε κατεργασία με τρυπάνι,κολαούζο,κονδύλι,κεντραδόρο κτλ. Διαθέσιμο σε υγρή μορφή & spray.

Tύπος Συσκευασία Υλικό Διαθεσιμότητα
Alu Fluid 500 ML ή 5 L Όλων των ειδών αλουμίνια
εμφάνιση όλων