Φιλιέρες YAMAWA Ιαπωνίας HSS κατά DIN 223Β κλειστού τύπου παραγωγής με ρεκτιφιαρισμένο δόντι,τύπος PO για σπάσιμο γρεζιού κατά την έξοδο

Μέγεθος Διαθεσιμότητα
M1 X 0.25
M1 X 0.2
M1.2 X 0.25
M1.2 X 0.2
M1.4 X 0.3
M1.4 X 0.2
M1.6 X 0.35
M1.6 X 0.2
M1.7 X 0.35
M1.7 X 0.2
M1.8 X 0.35
M 1.8 X 0.2
M2 X 0.4
M2 X 0.25
M2.2 X 0.45
M2.2 X 0.25
M2.3 X 0.4
M2.3 X 0.25
M2.5 X 0.45
M2.5 X 0.35
M2.6 X 0.45
M2.6 X 0.35
M3 X 0.5
M3 X 0.35
M3.5 X 0.6
M3.5 X 0.5
M3.5 X 0.35
M4 X 0.7
M4 X 0.5
M4 X 0.35
M4.5 X 0.75
M 4.5 X 0.5
M5 X 0.8
M5 X 0.75
M5 X 0.5 
M5.5 X 0.9
M5.5 X 0.5
M6 X 1
M6 X 0.75
M6 X 0.5
M7 X 1
M7 X 0.75
M7 X 0.5
M8 X 1.25
M8 X1
M8 X 0.75
M8 X 0.5
M9 X 1.25
M9 X 1
M9 X 0.75
M9 X 0.5
M10 X 1.5
M10 X 1.25
M10 X 1
M10 X 0.75
M10 X 0.75
M10 X 0.5
M11 X 1.5
M11 X 1.25
M11 X 1
M11 X 0.75
M11 X 050
M12 X 1.75
M12 X 1.50
M12 X 1.25
M12 X 1
M12 X 0.75
M12 X 0.50
M13 X 1.50
M13 X 1.25
M13 X 1
M13 X 0.75
M13 X 0.50
M14 X 2
M14 X 1.5
M14 X 1.25
M14 X1
M14 X 0.75
M14 X 0.5
M15 X 2
M15 X 1.50
M15 X 1.25
M15 X 1
M15 X 0.75
M15 X 0.50
M16 X  2
M16 X 1.5
M16 X 1.25
M16 X 1
M16 X 0.75
M16 X 0.5
M17 X 2
M17 X 1.5
M17 X 1
M17 X 0.5
M18 X 2.5
M18 X 2
M18 X 1.5
M18 X 1
M18 X 0.5
M19 X 1.5
M19 X 1
M20 X 2.5
M20 X 2
M20 X 1.5
M20 X 1
M20 X 0.5
M21 X 1.5
M21 X 1
M22 X 2.5
M22 X 2
M22 X 1.5
M22 X 1.25
M22 X 1
M22 X 0.75
M22 X 0.5
M23 X 1.5
M23 X 1
M24 X 3
M24 X 2
M24 X 1.5
M24 X 1.25
M24 X 1 
M25 X 3
M25 X 2
M25 X 1.5
M25 X 1.25
M25 X 1.25
M25 X 1 
M26 X 2
M26 X 1.5
M26 X 1
M27 X 3
M27 X 2
M27 X1.5
M27 X 1
M28 X 2
εμφάνιση όλων