Όλες οι μανέλες εξωτερικής και εσωτερικής τόρνευσης ή μανέλες τρύπας περιέχουν διάφορους αριθμούς ... read more