Προϊόντα CANELA

Μανέλες Εξωτερικής Τόρνευσης

CKJN 93° - CANELA Εξωτ. Μανέλα Τόρνου

CANELA
CKJN
--€
Μανέλα εξωτερικής τόρνευσης (δεξιά/αριστερή) της Ισπανικής εταιρίας CANELA, με συγκράτηση Top clamp για τύπο πλακιδίων KNUX 1604.
Μανέλες Εσωτερικής Τόρνευσης

CKUN 93° - CANELA Εσωτ. Μανέλα Τόρνου

CANELA
CKUN
--€
Μανέλα εσωτερικής τόρνευσης (δεξιά/αριστερή) της Ισπανικής εταιρίας CANELA, με συγκράτηση Top clamp για τύπο πλακιδίων KNUX 1604.
Μανέλες Εξωτερικής Τόρνευσης

CTCPN 90° - CANELA Εξωτ. Μανέλα Τόρνου

CANELA
CTCPN
--€
Μανέλα εξωτερικής τόρνευσης (ουδέτερη) της Ισπανικής εταιρίας CANELA, με συγκράτηση Top clamp για τύπο πλακιδίων TP 1103, TP 1603 & TP 2204.
Μανέλες Εσωτερικής Τόρνευσης

CTFP 90° - CANELA Εσωτ. Μανέλα Τόρνου

CANELA
CTFP
--€
Μανέλα εσωτερικής τόρνευσης (δεξιά/αριστερή) της Ισπανικής εταιρίας CANELA, με συγκράτηση Top clamp για τύπο πλακιδίων TP 0902, TP 1103, TP 1603 & TP 2204.
Μανέλες Εξωτερικής Τόρνευσης

DCLN 95°-N - CANELA Εξωτ. Μανέλα Τόρνου

CANELA
DCLN
--€
Μανέλα εξωτερικής τόρνευσης (δεξιά/αριστερή) της Ισπανικής εταιρίας CANELA, με συγκράτηση Dimple lock για τύπο πλακιδίων CN 1204 & CN 1906.
Μανέλες Εξωτερικής Τόρνευσης

DDJN 93°-N - CANELA Εξωτ. Μανέλα Τόρνου

CANELA
DDJN
--€
Μανέλα εξωτερικής τόρνευσης (δεξιά/αριστερή) της Ισπανικής εταιρίας CANELA, με συγκράτηση Dimple lock για τύπο πλακιδίων DN 1104 & DN 1506.
Μανέλες Εξωτερικής Τόρνευσης

MCLN 95° - CANELA Εξωτ. Μανέλα Τόρνου

CANELA
MCLN
--€
Μανέλα εξωτερικής τόρνευσης (δεξιά/αριστερή) της Ισπανικής εταιρίας CANELA, με συγκράτηση Wedge clamp/Double lock για τύπο πλακιδίων CN 1204 & CN 1906.
Μανέλες Εξωτερικής Τόρνευσης

MCLN-K 95° - CANELA Εξωτ. Μανέλα Τόρνου

CANELA
MCLN
--€
Μανέλα εξωτερικής τόρνευσης (δεξιά/αριστερή) της Ισπανικής εταιρίας CANELA, με συγκράτηση Wedge clamp/Double lock για τύπο πλακιδίων CN 1204 & CN 1906.  
Μανέλες Εξωτερικής Τόρνευσης

MDJN-K 93° - CANELA Εξωτ. Μανέλα Τόρνου

CANELA
MDJN
--€
Μανέλα εξωτερικής τόρνευσης (δεξιά/αριστερή) της Ισπανικής εταιρίας CANELA, με συγκράτηση Wedge clamp/Double lock για τύπο πλακιδίων DN 1506.
Μανέλες Εξωτερικής Τόρνευσης

MSSN 45° - CANELA Εξωτ. Μανέλα Τόρνου

CANELA
MSSN
--€
Μανέλα εξωτερικής τόρνευσης (δεξιά/αριστερή) της Ισπανικής εταιρίας CANELA, με συγκράτηση Wedge clamp/Double lock για τύπο πλακιδίων SNM 1204 & SNM 1906.
Μανέλες Εξωτερικής Τόρνευσης

MSSN-K 45° - CANELA Εξωτ. Μανέλα Τόρνου

CANELA
MSSN
--€
Μανέλα εξωτερικής τόρνευσης (δεξιά/αριστερή) της Ισπανικής εταιρίας CANELA, με συγκράτηση Wedge clamp/Double lock για τύπο πλακιδίων SNM 1204.
Μανέλες Εξωτερικής Τόρνευσης

MTEN 60° - CANELA Εξωτ. Μανέλα Τόρνου

CANELA
MTEN
--€
Μανέλα εξωτερικής τόρνευσης (δεξιά/αριστερή/ουδέτερη) της Ισπανικής εταιρίας CANELA, με συγκράτηση Wedge clamp/Double lock για τύπο πλακιδίων TNM 1604 & TNM 2204.
Μανέλες Εσωτερικής Τόρνευσης

MTFN 90° - CANELA Εσωτ. Μανέλα Τόρνου

CANELA
MTFN
--€
Μανέλα εσωτερικής τόρνευσης (δεξιά/αριστερή) της Ισπανικής εταιρίας CANELA, με συγκράτηση Wedge clamp/Double lock για τύπο πλακιδίων TNM 1604 & TNM 2204.
Μανέλες Εξωτερικής Τόρνευσης

MTJN 93° - CANELA Εξωτ. Μανέλα Τόρνου

CANELA
MTJN
--€
Μανέλα εξωτερικής τόρνευσης (δεξιά/αριστερή) της Ισπανικής εταιρίας CANELA, με συγκράτηση Wedge clamp/Double lock για τύπο πλακιδίων TNM 1604 & TNM 2204.
Μανέλες Εξωτερικής Τόρνευσης

MTNN 63° - CANELA Εξωτ. Μανέλα Τόρνου

CANELA
MTNN
--€
Μανέλα εξωτερικής τόρνευσης (δεξιά/αριστερή) της Ισπανικής εταιρίας CANELA, με συγκράτηση Wedge clamp/Double lock για τύπο πλακιδίων TNM 1604 & TNM 2204.
Μανέλες Εσωτερικής Τόρνευσης

MTUN 93° - CANELA Εσωτ. Μανέλα Τόρνου

CANELA
MVUN
--€
Μανέλα εσωτερικής τόρνευσης (δεξιά/αριστερή) της Ισπανικής εταιρίας CANELA, με συγκράτηση Wedge clamp για τύπο πλακιδίων TNM 1604 & TNM 2204.  
Μανέλες Εξωτερικής Τόρνευσης

MVJN-K 93° - CANELA Εξωτ. Μανέλα Τόρνου

CANELA
MVJN
--€
Μανέλα εξωτερικής τόρνευσης (δεξιά/αριστερή) της Ισπανικής εταιρίας CANELA, με συγκράτηση Wedge clamp/Double lock για τύπο πλακιδίων TNM 1604 & TNM 2204.
Μανέλες Εξωτερικής Τόρνευσης

MVQN-K 117°30' - CANELA Εξωτ. Μανέλα Τόρνου

CANELA
MVQN
--€
Μανέλα εξωτερικής τόρνευσης (δεξιά/αριστερή) της Ισπανικής εταιρίας CANELA, με συγκράτηση Wedge clamp/Double lock για τύπο πλακιδίων VN 1604.
Μανέλες Εσωτερικής Τόρνευσης

MVUN-K 93° - CANELA Εσωτ. Μανέλα Τόρνου

CANELA
MVUN
--€
Μανέλα εσωτερικής τόρνευσης (δεξιά/αριστερή) της Ισπανικής εταιρίας CANELA, με συγκράτηση Wedge clamp/Double lock για τύπο πλακιδίων VN 1604.
Μανέλες Εξωτερικής Τόρνευσης

MVVN-K 72°30' - CANELA Εξωτ. Μανέλα Τόρνου

CANELA
MVVN
--€
Μανέλα εξωτερικής τόρνευσης (ουδέτερη) της Ισπανικής εταιρίας CANELA, με συγκράτηση Wedge clamp/Double lock για τύπο πλακιδίων VN 1604.
Μανέλες Εξωτερικής Τόρνευσης

MWLN 95° - CANELA Εξωτ. Μανέλα Τόρνου

CANELA
MWLN
--€
Μανέλα εξωτερικής τόρνευσης (δεξιά/αριστερή) της Ισπανικής εταιρίας CANELA, με συγκράτηση Wedge clamp/Double lock για τύπο πλακιδίων WNMG 0604 & WNMG 0804.
Μανέλες Εσωτερικής Τόρνευσης

MWLN 95° - CANELA Εσωτ. Μανέλα Τόρνου

CANELA
MWLN
--€
Μανέλα εσωτερικής τόρνευσης (δεξιά/αριστερή) της Ισπανικής εταιρίας CANELA, με συγκράτηση Wedge clamp/Double lock για τύπο πλακιδίων WNM 0604 & WNM 0804.
Μανέλες Εξωτερικής Τόρνευσης

PCLN 95° - CANELA Εξωτ. Μανέλα Τόρνου

CANELA
PCLN
--€
Μανέλα εξωτερικής τόρνευσης (δεξιά/αριστερή) της Ισπανικής εταιρίας CANELA, με συγκράτηση Lever lock για τύπο πλακιδίων CN 0903, CN 1204, CN 1606, CN 1906 & CN 2509.
Μανέλες Εσωτερικής Τόρνευσης

PCLN 95° - CANELA Εσωτ. Μανέλα Τόρνου

CANELA
PCLN
--€
Μανέλα εσωτερικής τόρνευσης (δεξιά/αριστερή) της Ισπανικής εταιρίας CANELA, με συγκράτηση Lever lock για τύπο πλακιδίων CN 0903, CN 1204, CN 1606 & CN 1906.
Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-24 από σύνολο 52
Προστέθηκε στη wishlist
Προστέθηκε για σύγκριση

Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies ώστε να παρέχουμε

καλύτερες υπηρεσίες και βελτιωμένη εμπειρία στους χρήστες μας.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα cookies εδώ.